Vlaamse kleuters vaker aanwezig in school

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

De meeste Vlaamse kleuters zijn voldoende aanwezig in de klas. Vorig schooljaar steeg het globale percentage naar 97,5 procent – iets meer dan het schooljaar daarvoor (97,4 procent). Vlaanderen is internationaal een koploper, maar Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts wil de lat nog hoger leggen. “Vanaf 1 september 2020 verlagen we de leerplicht naar 5 jaar”, zegt Weyts. “We willen echt elk kleutertje in een warm leerbad trekken.

Vlaanderen stimuleert ouders om kinderen jonger dan 6 jaar toch al naar de kleuterklas te sturen. Zo ontvangen ouders een schooltoelage als hun kind voldoende aanwezig is op school. Een kleuter van 3 jaar moet minstens 150 halve dagen aanwezig zijn, een kleuter van 4 jaar minstens 185 halve dagen en een kleuter van 5 jaar minstens 220 halve dagen.

De participatiegraad blijft stijgen. Vorig schooljaar (2018-2019) steeg het globale aanwezigheidspercentage naar 97,5 procent – iets meer dan het schooljaar daarvoor (2017-2018), toen het globale percentage op 97,4 procent lag. Vlaanderen is inzake kleuterparticipatie internationaal een koploper, maar het kan hier en daar nog beter. In grote steden zoals Antwerpen (94,3 procent) en Gent (94,2 procent) zit de kleuterparticipatie duidelijk onder het Vlaamse gemiddelde. Ook enkele kleinere steden zoals Turnhout (94,7 procent) en Lommel (93,2 procent) doen het iets minder goed.

Vanaf 1 september 2020 daalt de leerplicht van 6 jaar naar 5 jaar. 97,2 procent van alle vijfjaren haalde vorig schooljaar al de 220 halve dagen die recht geven op een schooltoelage. Om van de kleuterklas rechtstreeks door te stromen naar de lagere school moeten vijfjarigen minstens 250 halve dagen aanwezig zijn in de 3de kleuterklas. 94,9 procent van de kleuters haalde in 2018-2019 die drempel. Ook hier is dus nog marge voor groei.

“We willen de 100 procent kleuterparticipatie zo dicht mogelijk benaderen”, zegt Weyts. “Voor kleuters van anderstalige ouders is de kleuterklas een fantastisch taalbad. Maar ook kindjes uit Nederlandstalige gezinnen krijgen veel meer ontwikkelingskansen als ze naar de kleuterklas gaan. Ik investeer vanaf dit jaar 70 miljoen euro extra in het kleuterklas, zodat er extra helpende handen zijn voor al die kleutertjes.”

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) heeft nu een uitgebreid cijferrapport op niveau van de gemeenten gepubliceerd. Zo kunnen ook de lokale besturen zicht krijgen op de aanwezigheid van de nog niet-leerplichtige kleuters.

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *