1

Europese Commissie wil migratie terecht onder controle brengen, maar vergeet maximumlimiet

Helga Stevens, Europees Parlementslid

De Europese Commissie heeft vandaag een aantal concrete voorstellen gedaan om de migratie naar Europa onder controle te brengen. Zo zullen de lidstaten tot drie jaar lang interne grenscontroles kunnen herinvoeren bij een pertinent migratieprobleem of aanhoudende terreurdreiging. Hiernaast wil de Commissie dat de lidstaten vrijwillig 50.000 vluchtelingen opnemen. “Het is alleszins belangrijk dat de Commissie aangeeft dat deze legale instroom moet samengaan met het verder stoppen van de illegale instroom. Maar hoewel de voorstellen van de Commissie een stap in de goede richting zijn, is er meer nodig. We moeten menselijkheid aan nog meer realisme koppelen. Zonder een efficiënt terugkeerbeleid én een maximumlimiet op het aantal asielzoekers kan van een succesvol Europees asielbeleid geen sprake zijn. Het is alvast hoopgevend dat EVP-fractieleider Weber vandaag wél voor zo’n limiet pleitte”, reageert Europarlementslid Helga Stevens.

Het is positief dat de Schengengrenscode aangepast wordt, vindt Stevens. “Vandaag kunnen de lidstaten de interne grenzen in principe maximaal twee jaar sluiten. Het besef dringt ook bij Europa door dat de veiligheidsdreiging, onder andere door de instroom van terugkerende Syriëstrijders, blijft aanhouden. Zeker gezien de aanhoudende nederlagen van IS in Syrië en Irak. Maar die maximumperiode loopt voor een aantal getroffen landen af in november van dit jaar. Het werd dus hoog tijd om actie te ondernemen, zodat de lidstaten de noodzakelijke identiteitscontroles aan de grenzen in deze onzekere tijden verder kunnen zetten.”

Hiernaast vraagt de Commissie aan de lidstaten om bijkomende vluchtelingen op te nemen. Ze zouden daarvoor van Europa 10.000 euro per persoon krijgen. Deze hervestiging is vrijwillig. Stevens: “Ik werk momenteel in het Europees Parlement aan een hervestigingsmechanisme. Dit wetsvoorstel houdt concreet in dat de opvang van vluchtelingen uit een bepaald land gekoppeld wordt aan een maximumlimiet en een duidelijk engagement van het herkomstland om illegale migranten terug te nemen. De N-VA is dus een voorstander van vrijwillige hervestiging, maar enkel indien de illegale routes worden gesloten, er een maximumlimiet wordt afgesproken én lidstaten de opgenomen vluchtelingen kunnen verplichten tot een integratie- en activeringsbeleid op maat.”

Stevens verwelkomt dus de focus van de Commissie op een versnelde terugkeer van illegale migranten. “De Commissie lijkt eindelijk in te zien dat er geen draagvlak is bij de bevolking voor het opnemen van extra vluchtelingen, zolang de illegale stromen van economische gelukszoekers niet gestopt worden. Ze zorgde onder meer voor een geüpdatete versie van een EU-handleiding die de lidstaten moet bijstaan in een efficiënt terugkeerbeleid. Maar het is naïef om te denken dat het probleem daarmee verdwijnt. Verder investeren in de herkomstregio’s én het invoeren van pushbacks zullen voor een fundamenteel ontradingseffect zorgen.”